Dobrodošli na službenu internet stranicu Gradske knjižnice i čitaonice Ilok

Misija, vizija i ciljevi

Misija

Gradske knjižnice i čitaonice Ilok

Naša je misija biti kulturni promotor u sredini osiguravanjem kvalitetnih i različitih događanja za sve skupine posjetitelja, pružanje kvalitetnih usluga svim stanovnicima, razvijanje svijesti o važnosti knjižnice i njezine potrebe za kulturni razvitak, te pomicanje granica i razbijanje predrasude o knjižnici kao mjestu koje služi isključivo za posudbu knjiga. Naša se misija temelji na približavanju informacija, znanja i kulture građanima grada Iloka i okolice te njihovim gostima, odgovaranju na potrebe i zahtjeve korisnika stručno utemeljenim uslugama kojima se potiče čitanje, pridonosi nepristranoj obaviještenosti građana, obrazovanju i bogaćenju kulturnoga života svakog pojedinca u zajednici.

Vizija

Gradska knjižnica i čitaonica Ilok je kulturno, obrazovno, informacijsko i društveno središte našega grada čija je glavna djelatnost pružanje usluga i osiguravanje građe na različitim medijima svim stanovnicima kako bi se zadovoljile formalne i neformalne obrazovne i informacijske potrebe, ali i potrebe pojedinaca za osobnim razvojem i cjeloživotnim učenjem, uključujući razonodu i potrebe vezane uz slobodno vrijeme. Naša je vizija biti mjesto susreta, druženja, kulturnih manifestacija, učenja i razmjene iskustava, biti središnje i glavno mjesto na kulturnoj mapi Grada te stvoriti prepoznatljivost usluga i ustanove kao neizostavnog faktora u svakodnevnom životu.

Ciljevi

Poticanje čitanja, stvaranje i jačanje čitalačkih navika kod djece od najranije dobi,  osiguravanje pristupa informacijama i građi,uvažavanje kulturnih i znanstvenih postignuća, osiguravanje pristupa kulturnim manifestacijama,poticanje mašte, kreativnosti i inovativnosti kod djece i mladih,njegovanje lokalnih tradicija i promicanje lokalne kulture,razvijanje informacijskih vještina i pismenosti,pružanje pomoći korisnicima u pronalaženju znanja iz različitih informacijskih izvora,podržavanje obrazovanje svih korisnika,izgrađivanje kvalitetnih i raznolikih zbirka iinkluzija korisnika u djelatnost.

Trg Nikole Iločkog 2, 32236 Ilok
Telefon: 032 590 041, 032 590 198 - Fax:032 590 041
E-mail: ravnatelj@knjiznica-ilok.hr - info@knjiznica-ilok.hr - nabava@knjiznica-ilok.hr
Radno vrijeme knjižnice: ponedjeljak, utorak: 12:00-19:30, srijeda, četvrtak, petak: 7:30-15:00